Kontakt

 

Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje - JUGINUS

Adresa

Andrićev venac 2
11000 Beograd
Srbija

Telefoni

(+381 11) 323 13 53
(+381 11) 323 63 34

Faks

(+381 11) 323 11 92

e-mail

office@juginus.rs

juginus@t-com.me

Veb stranica

http://www.juginus.rs

Direktor:

Ivana Marković
dipl.inž.građevine
ivana@juginus.rs

Urbanizam:

Vesna Limić
dipl.inž.arh.
vesna@juginus.rs

Arhitektura

Dušan Aleksić
dipl.inž.arh.
dušan@juginus.rs

Saobraćaj

Mirjana Pantić
dipl.inž. saobraćaja
mirjana@juginus.rs

Prostorno planiranje

Dubravka Pavlović
dipl.prostorni planer
dubravka@juginus.rs