Kontakt

 

Stručni Tim Juginusa

ARHITEKTONSKI FAKULTET

VESNA LIMIĆ, dipl.inž.arhitekture, položen stručni ispit
Licenca br. 300 0829 03, Licenca br.200 0149 03

VALENTINA JANKOVIĆ, dipl.inž.arhitekture
Licenca br. 200 0667 04, Licenca br. 300 8805 04, Licenca br. 100 0167 10, Licenca br. 400 E392 09

DUŠAN ALEKSIĆ, dipl.inž.arhitekture, položen stručni ispit
Licenca br.300 1213 03,  Licenca br.200 0166 03

MARIJA STANKOVIĆ, dipl.inž.arhitekture,
Licenca br.200 1525 15

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

MIRJANA PANTIĆ, dipl.inž.saobraćaja, položen stručni ispit
Licenca br.370 F879 08, Licenca br. 202 1464 14

GRAĐEVINSKI FAKULTET

IVANA MARKOVIĆ, dipl.inž.građevine, položen stručni ispit
Licenca br.312 010803, Licenca br.202 043103

MILENA VULOVIĆ, dipl.inž.građevine
Licenca br.203 1538 16, Licenca br.201 1527 15

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

DUBRAVKA PAVLOVIĆ, dipl.prostorni planer
Licenca br.100 000803, Licenca br.210 066204

TEHNIČKI SEKRETAR

MARINA MARKOVIĆ

MREŽA SPOLJNIH SARADNIKA KOJI SE ANGAŽUJU PREMA POTREBI ZADATKA