Kontakt

 

Stručni Tim Juginusa

ARHITEKTONSKI FAKULTET

VESNA LIMIĆ, dipl.inž.arhitekture, položen stručni ispit
Licenca br. 300 082903, Licenca br.200014903
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG br.05-981/06-1 kojim se odobrava izdavanje licence odgovornog planera za izradu državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju  i uređenju prostora  (Sl.list RCG 28/05)

VALENTINA JANKOVIĆ, dipl.inž.arhitekture
Licenca br. 200 0667 04, Licenca br. 300 8805 04, Licenca br. 100 0167 10, Licenca br. 400 E392 09

DUŠAN ALEKSIĆ, dipl.inž.arhitekture, položen stručni ispit
Licenca br.300 121303,  Licenca br.200016603

SAŠA ČUDANOV, dipl.inž.arhitekture,
Licenca br.300 0552 03, Licenca br.200094606

MARIJA STANKOVIĆ, dipl.inž.arh.

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

MIRJANA PANTIĆ, dipl.inž.saobraćaja, položen stručni ispit
Licenca br.370 F879 08

DRAGANA ILIĆ, dipl.inž.saobraćaja

GRAĐEVINSKI FAKULTET

IVANA MARKOVIĆ, dipl.inž.građevine, položen stručni ispit
Licenca br.312 010803, Licenca br.202 043103
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG br.05-981/06-3 kojim se odobrava izdavanje licence planera za izradu državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju  i uređenju prostora  (Sl.list RCG 28/05)

VOJIN MARKOVIĆ, dipl.inž.građevine, položen stručni ispit
Licenca br.314 1399 03
Rješenje Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine Crne Gore br. 10-3470/1 kojim se odobrava izdavanje licence planera za izradu državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG 51/08)

MILENA VULOVIĆ, dipl.inž.građevine

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

DUBRAVKA PAVLOVIĆ, dipl.prostorni planer
Licenca br.100 000803, Licenca br.210 066204
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora Vlade RCG broj 05-981/06-2 kojim se odobrava izdavanje licence odgovornog planera za izradu državnih i lokalnih planskih dokumenata u skladu sa Zakonom o planiranju  i uređenju prostora  (Sl.list RCG 28/05)

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Mr GVOZDEN MILOŠEVIĆ,dipl.inž.el.
Licenca br.350105303, Licenca br.203 0969 07
Rješenje Ministarstva zaštite životne sredine i uređenja prostora broj 05-898/06-3 od 15.3.2006.god.
Ispunjava uslove za planera prema čl. 36. i 37. Zakona o planiranju i uređenju prostora (Sl. list RCG 28/05)

GEOGRAFSKI FAKULTET

DUŠAN ŠLJIVANČANIN, dipl.prostorni planer
Licenca br.100 018711

DRAGANA KURBALIJA, dipl.prostorni planer

TEHNIČKI SEKRETAR

MARINA MARKOVIĆ